Lietošanas noteikumi

TuLabāk.lv lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai reģistrējas tulabak.lv vai www.tulabak.lv.

TuLabāk.lv lietošanas nosacījumi ir obligāti visiem lietotājiem – gan reģistrētajiem, gan nereģistrētajiem.

TuLabāk.lv lietotājiem bez redakcijas atļaujas aizliegts kopēt, pārpublicēt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas ievietota portālā, salīdzinoši lielos apjomos (izņēmot sociālos tīklus tādus kā Facebook, Draugiem.lv, Twitter).

TuLabāk.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas šajā interneta vietnē.

Visi TuLabāk.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Visa informācija, kas saistīta ar portāla lietotājiem, kā arī viņu personīgie dati, netiks sniegti trešajām personām bez rakstiskas atļaujas no paša lietotāja puses. Izņēmums ir aizsardzības struktūru (policija utml.) rakstiska pieprasījuma gadījumā.

Lai tu varētu lietot visu TuLabāk.lv lapā piedāvāto informāciju, mēs tev lūdzam reģistrēties un kļūt par reģistrēto lietotāju. Lielākā daļa TuLabāk.lv pieejamās informācijas ir domāta reģistrētiem lietotājiem, tādēļ reģistrēšanās procesā mēs lūdzam norādīt tādu informāciju kā lietotājvārdu, publiski redzamo vārdu, e-pasta adresi (nebūs publiski redzams), un īsu aprakstu par sevi.

Profilu iespējams dzēst, nosūtot pieprasījumu uz tulabak@inbox.lv. Atkārtoti ar vienu un to pašu e-pasta adresi un lietotājvārdu reģistrēties nav iespējams. Profila dzēšanas funkcija ar formu reģistrētam lietotājam ir izstrādes stadijā.

TuLabāk.lv administrācija ir tiesīga dzēst reģistrētā lietotāja profilu, kā arī bloķēt lietotāja IP adresi, ja tā uzvedība vai sniegtā informācija ir neadekvāta TuLabāk.lv lietošanas noteikumiem.

TuLabāk.lv izvietojot informāciju mājas lapā vai ar e-pastu starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida aktualitātēm, saistītām ar mājas lapu. No šādu paziņojumu saņemšana e-pastā lietotājs var jebkurā brīdī atteikties.

Lūdzu, atceries, ka jebkāda informācija, kuru tu atklāj šajā publiskajā vietā, kļūst par publisku informāciju un pēc brīža jau ir pieejama visiem lietotājiem.

Lietotāja profilā drīkst ievietot tikai attēlus, kuri uzņemti ar personīgo tehniku vai saņemta autora atļauja. Profila bildē nedrīkst ievietot citas personas attēlus. TuLabāk.lv neuzņemas atbildību par lietotāju augšupielādētajām fotogrāfijām. Katrs lietotājs likuma priekšā ir pats atbildīgs par saviem augšupielādētajiem attēliem.

Katrs portāla lietotājs garantē, ka visi materiāli, kurus viņš ievieto portālā TuLabāk.lv, nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai kādas citas trešo personu intereses. Katrs lietotājs garantē TuLabāk.lv līdzekļu patēriņu, bojājumu, zaudējumu un tā tālāk, atgriešanu pilnā mērā, ja TuLabāk.lv tie radušies tādā gadījumā, ja lietotājs nav ievērojis TuLabāk.lv lietošanas noteikumus.

Lietotājs piekrīt, ka viņš ir pilnībā atbildīgs par materiāliem, kurus izvieto jautājumos un komentāros. Administrācija nav atbildīga par materiāliem, un par to atbilstību saskaņā ar likumdošanas prasībām, par autora tiesību pārkāpšanu, tirgus zīmju, logotipu un firmu nosaukumu nesankcionētu izmantošanu, tāpat arī par iespējamiem trešo personu pārkāpumiem sakarā ar materiālu izvietošanu.

Izveidotie profili, jautājumi, komentāri un augšupielādētās fotogrāfijas nedrīkst saturēt pornogrāfiska satura informāciju vai informāciju, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu, pretējā gadījumā tava sniegtā informācija tiks izdzēsta no publiskās telpas un pēc nepieciešamības tiks dzēsts vai bloķēts tavs profils.

Konstatējot šādu profilu esamību, TuLabāk.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

TuLabāk.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam TuLabāk.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Ja lietotājam nav pieņemami lietošanas noteikumi, viņam nekavējoties jāpārtrauc lietot šo portālu.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp TuLabāk.lv un portāla TuLabāk.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Autorizācija

vai
Nepareizi pieejas dati.
Nav sava profila? Izveidot